Zaświadczenie o dochodach a oświadczenie – podstawowe różnice

Będąc klientem lub petentem, często musimy udowodnić, że jesteśmy w stanie spłacić terminowo zaciągnięte zobowiązanie wraz z uzgodnionymi odsetkami. Potrzebny do tego będzie dokument potwierdzający wysokość i rodzaj naszego dochodu.
Wyróżnia się ich dwa rodzaje. Są to zaświadczenie i oświadczenie o dochodach. Główna różnica sprowadza się do podmiotu wystawiającego dokument.

Kto wystawia dany dokument?

W przypadku zaświadczenia o dochodach są to najczęściej pracodawca osoby starającej się np. o kredyt lub odpowiedni urząd. Oświadczenie zaś wystawia sam zainteresowany załatwieniem danej sprawy. Od lipca 2011 r. w urzędach zaszła rewolucyjna zmiana dotycząca możliwości składania oświadczeń. Część osób, i to nie całkiem bezzasadnie, dalej jednak składa zaświadczenia o dochodach. Po pierwsze dlatego, żeby uniknąć poświadczenia nieprawdziwego stanu rzeczy, nawet nieumyślnie. Z tego względu dalej wolimy nie zdawać się na siebie.

Tym bardziej, że pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie. Ustawa jednak nie reguluje czasu wystawienia dokumentu. Zwłaszcza w dużej firmie może to znacząco wydłużyć otrzymanie zaświadczenia, którego część instytucji woli otrzymać. Choćby z powodu istnienia statystycznie 2% nieuczciwych klientów czy petentów.

Jaka jest treść dokumentów?

Tutaj, poza stroną formalną tzn. zaświadczenie wystawiane są wedle wzoru obowiązującego w danej firmie, znaczących różnic nie ma. Znajdują się w nich nasze dane osobowe, ale i dane pracodawcy. Zależnie od instytucji, w której składamy dokument, może ona je zweryfikować kontaktując się z naszym pracodawcą.

Informacjami, które muszą się znaleźć w zaświadczeniu lub oświadczeniu to przede wszystkim długość zatrudnienia w danym miejscu lub np. od kiedy dokładnie prowadzimy własną działalność gospodarczą. W przypadku kredytów ważna jest regularność osiągania dochodów, więc bank może oczekiwać potwierdzenia osiągania zarobków w okresie od pół roku do nawet dwóch lat.
Będąc samozatrudnionym należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt z Urzędu Skarbowego, co stanowi jedną z większych różnic między dokumentami, jeśli chodzi o ich treść. Ponadto należy udokumentować wszelkie inne dochody, także premie czy nagrody. Kolejnym ważnym składnikiem obydwu dokumentów jest potwierdzenie formy zatrudnienia (umowa o pracę, o dzieło, zlecenie).

Różnic pomiędzy oświadczeniem i zaświadczeniem jest, jak widać, bardzo mało. Główną, mającą znaczenie praktyczne, jest czas, jaki należy poświęcić na uzyskanie zaświadczenia.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*