Co to jest BIK? Co trzeba wiedzieć?

co to jest bik

Łatwo się pożycza trudniej oddaje, zna to każdy, kto chociaż raz zaciągnął jakieś zobowiązanie. Terminowość dokonywanych wpłat jest niezwykle istotną kwestią, ale są tacy, którzy podchodzą do tematu w sposób lekceważący i notorycznie regulują swoje pożyczki z opóźnieniem. Grozi to negatywnym wpisem w BIK. Co to jest BIK i co powinniśmy wiedzieć, aby nie stracić możliwości korzystania z kredytów bankowych? O tym w naszym artykule.

BIK – co właściwie oznacza ten skrót?

BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej S.A. zostało założone przez Związek Banków Polskich w celu gromadzenia i udostępniania informacji o wszystkich zaciągniętych kredytach i pożyczkach Polaków. Potrzebne informacje biuro przekazuje bankom, SKOK-om i wszystkim instytucjom udzielającym pożyczek. BIK przekazuje wszystkie dane o pożyczkach, nie tylko te negatywne, dotyczące opóźnień, ale także dzieli się z bankami pozytywną historią, terminowo opłacanych zobowiązań Polaków. Do BIK trafiają dane dotyczące zarówno kredytów bankowych, kart kredytowych, limitów odnawialnych, pożyczek ratalnych, jak i chwilówek. BIK na bieżąco przekazuje informacje o postępach w spłacie kredytów i aktualizuje je przynajmniej raz w miesiącu.

Jakie są najważniejsze zadania BIK?

Biuro Informacji Kredytowej gromadzi i udostępnia informacje o wszystkich zaciągniętych zobowiązaniach. Celem działania przedsiębiorstwa jest zmniejszenie ryzyka kredytowego podmiotom udzielającym zobowiązań. Ograniczają ewentualne wyłudzenia przez osoby, które w przeszłości nie wywiązały się w sposób należyty z uzgodnień zawartych w umowie kredytowej. Wiele osób uważa BIK, jako środek do kontroli pożyczkobiorców. Tak naprawdę BIK służy nam wszystkim, nie tylko bankom, ponieważ minimalizuje stopień naszego zadłużenia. Gdy wysokość wszystkich pobranych przez nas zobowiązań zaczyna przekraczać nasze możliwości finansowe, dzięki informacji z BIK, banki będą odrzucać nasze kolejne wnioski, dopóki nie spłacimy części naszych pobranych kredytów i pożyczek.

Jak sprawdzić swój BIK?

Każdy z nas raz na 6 miesięcy ma prawo skorzystać z kopii danych dotyczących naszych zobowiązań. Wystarczy złożyć wniosek osobiście, przesłać go pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. W ten sposób zweryfikujemy, czy banki otrzymują rzetelne informacje o naszej historii kredytowej. W razie nieprawidłowości musimy zwrócić się do BIK z prośbą sprostowania nieprawidłowych informacji.

Pozytywny BIK, co to oznacza?

Stwierdzenie, że bank odrzucił nasz wniosek przez BIK, nie wyjaśnia jeszcze powodu odmowy udzielenia pożyczki. Nie otrzymamy kredytu, jeżeli na nasz temat widnieje negatywny wpis związany z nie uregulowaniem rat zobowiązania. Co gorsze, nawet brak wpisu w BIK może skutecznie uniemożliwić otrzymanie kredytu bankowego. Jest to częsty powód, dla którego młode osoby, które nigdy nie pobrały żadnego kredytu udają się do instytucji pozabankowych w celu pobrania pierwszej pożyczki w swoim życiu.
Jeśli pobraliśmy kredyt lub pożyczkę i co miesiąc regularnie opłacamy raty, to informacje o tym, stworzą nasz pozytywny BIK. Dla banków i innych instytucji finansowych stajemy się w takiej sytuacji wiarygodnym i pożądanym kredytobiorcom.

Pozytywny BIK, rejestry dłużników i dobra zdolność kredytowa gwarantują nam, że żaden bank nie odrzuci naszego wniosku. Są to najważniejsze kryteria weryfikowane przez banki w drodze ubiegania się o zobowiązanie finansowe. Dlatego jest to tak istotne, aby zadbać o terminowe opłacanie swoich zobowiązań zgodnie z harmonogramem spłaty. Zanim pomyślimy o jakichkolwiek zakupach, opłaćmy niezbędne rachunki, opłaty stałe i zobowiązania finansowe. Osoby, którym kiedyś powinęła się noga i nie uregulowały pobranej pożyczki, doskonale rozumieją, jak problematyczna może okazać się taka kwestia.

Pamiętaj! Bank może odrzucić nasz wniosek o kredyt już po upłynięciu 60 dni, od daty płatności raty. Dane dotyczące nie uregulowania zobowiązań mogą być przechowywane i udostępniane bankom nawet przez 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a nawet przez okres 12 lat w celach statystycznych.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*